PIĄTEK / 12.08, g. 22.30 – 23.00 / Martin Howse – Terra Muta[0] / Sala multimedialna

Martin-Howse
Martin Howse

12 sierpnia / PIĄTEK / 22.30–23.00 / Sala multimedialna Laboratorium Kultury, ul.Różana 2

Martin Howse – „Terra Muta[0]”

Moje działania podczas rezydencji w Sokołowsku skoncentrowane były na głównych zagadnienach moich badań artystycznych, poszukiwań powiązań pomiędzy technologią i materią, a konkretniej – powiązań pomiędzy ziemią (rozumianą jako skomplikowana, żywa struktura geofizyczna) a infrastrukturą przetwarzania i komunikacji. Badania w Sokołowsku biegły dwutorowo: po pierwsze, zbadałem tutejszą bogatą w żelazo glebę oraz historię lokalnych działań wydobywczych i wykopaliskowych (Kowary), po drugie, przeprowadziłem syntezę komputerową dźwięków inspirowanych odgłosami ziemii (wrony i dżdżownicy). Oba projekty będą kontynuowane w sierpniu, podczas kolejnej wizyty w Sokołowsku. Opuszczone sanatorium dra Brehmera w Sokołowsku dało mi także świetną okazję do rozbudowy aparatury świetlno-dzwiękowej do tzw. wykrywania duchów. Wspólnie z Gerardem Lebikiem stworzyliśmy instalację bazującą na interferometrze laserowym. Urządzenie działało przez dwie noce w sali dawnego sanatorium zapisując obraz i dźwięk. Wyniki tych badań być może będą w przyszłości podstawą do wydania nagrania audio. Rezydencja w Sokołowsku pozwoliła na przeprowadzenie krótkich, ale dobrze wspartych i skoncentrowanych działań badawczych w zakresie wspomnianych kwestii. Dodatkowo, poszukiwania w obrębie tutejszej geologii i historii wydobycia minerałów mogą być podstawą do dalszych działań na tym obszarze.

Martin Howse

Artysta dźwiękowy i teoretyk. Ukończył studia w zakresie sztuk wizualnych na Goldsmiths College w Londynie. Do swoich działań stosuje niestandardowy software oraz moduły do generowania i przetwarzania danych/kodów. Bada związki między fenomenami geofizycznymi, technologią cyfrową i ludzką psychiką, opracowując szereg koncepcji odwołujących się do animizmu i sytuacjonizmu.

W latach 1998-2005 przewodził grupie ap zajmującej się nowymi technologiami, a w szczególności wykorzystaniem elektronicznych odpadów, co przyczyniło się wzrostu zainteresowani estetyką glitch. Jego praca ap201 (wystawiona na pustyni Mojave) otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie VIDA 8.0 Art & Artificial Life (2005 r.). Wspólnie z Jonathanem Kempem założył platformę edukacyjną xxxxx, w ramach której zorganizowali dużą konferencję oraz cykl warsztatów i koncertów (2006 r.). Jest członkiem kolektywu Take2030.W ostatniej dekadzie aktywnie uczestniczył w programach laboratoryjnych, wykładał, publikował i występował na całym świecie. Mieszka w Londynie i Berlinie.

Podczas rezydencji w Sokołowsku Martin Howse, używając narzędzi i metod badawczych określonych w statement’cie „Psychogeophisics”, zrealizuje projekt na styku sztuki, geofizyki i technologii cyfrowych.

www.1010.co.uk/org

www.psychogeophysics.org/wiki/doku.php?id=wikipedia

www.wroclaw2016.pl/rezydencje

„Koncert odbywa się w ramach projektu A-i-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko realizowanego we współpracy z Programem Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”