~platforma sanatorium dźwięku

Sanatorium dźwięku jest platformą dla działań na polu eksperymentalnego dźwięku i nowej muzyki.

Uruchomiona jako część In Situ Laboratorium Kultury w Sokołowsku. Sanatorium dźwięku poprzez różne formy aktywności takie jak festiwal dedykowany współczesnej eksperymentalnej muzyce, program rezydencji artystycznych dla kompozytorów, improwizatorów oraz artystów dźwiękowych, warsztaty i projekty badawcze, nowe praktyki kuratorskie, galerię dźwiękową, działalność edukacyjną czy eksplorowanie nowych możliwych przecięć artystycznej kreacji i innych dziedzin społecznych, stara się stworzyć pole do poszukiwań i pracy dla ludzi których głównym polem zainteresowań, aktywności i formą wyrażania się jest muzyka i dźwięk.