Alfredo Costa Monteiro / A-i-R Sanatorium Dźwięku 2018

Kolejnym po Ryoko Akamie artystą zaproszonym do Sokołowska wspólnie z Programem Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro jest Alfredo Costa Monteiro, artysta audiowizualny urodzony w Portugalii, aktualnie mieszkujący w Barcelonie. Monteiro studiował rzeźbę/multimedia na paryskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Christiana Boltanskiego. Od 1992 roku jego prace sytuują się pomiędzy sound artem, sztukami wizualnymi i poezją dźwiękową. Jego instalacje i utwory dźwiękowe, wszystkie utrzymane w estetyce lo-fi, łączy zainteresowanie ich twórcy procesami o charakterze zmiennym, podczas których manipulacja obiektami jako instrumentami czy też instrumentami jako obiektami posiada silny aspekt fenomenologiczny.

Alfredo Costa Monteiro Sokołowsko2
Alfredo Costa Monteiro / A-i-R Sanatorium dźwięku 2018 / Sokołowsko

Przywykły do pracy nad dźwiękowymi ekstremami, wahającymi się w przedziale od akustycznych praktycznie niesłyszalnych solo na papier, do występów w trakcie których głośność osiąga dosłownie fizyczną obecność, od 2001 tworzy różnorakie projekty, za każdym razem wykorzystując odmienne instrumentarium, takie jak preparowany akordeon, gramofon, preparowaną gitarę, urządzenia elektroakustyczne, syntezatory czy obiekty rezonujące – by nadać tymże projektom różne tożsamości i kierunki.

W przypadku poezji dźwiękowej pracuje nad muzycznością języka, z jego zawartością fonetyczną, utrzymując jednak zawsze równowagę z semantyką. Jego wiersze bywają zazwyczaj hałaśliwe i wielojęzyczne (przeważnie w językach: hiszpańskim, portugalskim i francuskim, ale także i katalońskim czy angielskim). Używa systemów kombinatorycznych, bazujących na dźwiękach wspólnych wszystkim tym językom, by kreować wieloznaczeniowość, która poszukuje konfuzji i często zmierza się z pojmowaniem.

Podczas wizyty studyjnej w ramach A-i-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko 2018 Monteiro będzie kontynuował swoją prace artystyczną, ale zrealizuje też warsztat „Improwizacja dźwiękowa: strategie na tu i teraz”. Efekty jego pracy prezentowane będą podczas czwartej edycji festiwalu „Sanatorium Dźwięku”.

Wizyta studyjna Alfredo Costy Monteiro realizowana jest wspólnie z Programem Rezydencji Artystycznych AIR Wro  w ramach A-i-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko 2018.